Gloria:
Patti Smith - Gloria. I've only ever sang "Gloria", so that one.